English |


את/ה עומד לצפות בפרופיל ™D&B D-U-N-S® Registered חותם זהות עסקית המאובטח של טרהסייף בע"מ.
אנא אשר/י שאת/ה מעוניין/ת לצפות בפרופיל של טרהסייף בע"מ על ידי לחיצה בלחצן מטה "אשר".
במידה ואת/ה מצפה לראות פרופיל של חברה אחרת או שאתה מאמין שקיבלת בטעות את הערה זו, אנא הקלק "לא מאשר".
D&B החברה הגדולה בעולם למידע עסקי, מודה לך על התעניינותך בפרופיל ™D&B D-U-N-S® Registered חותם זהות עסקית. הודעה זו מוצגת לך כחלק מהתהליך המאובטח המבטא את המחויבות של D&B לדיוק ואמינות במידע אותו היא מספקת.הפרופיל העסקי של ™D&B D-U-N-S® Registered חותם זהות עסקית מצביע על כך ש- D&B מחזיקה דו"ח על עסק זה אשר נבדק ואומת דרך מקורות המידע של D&B. הפרופיל המורכב ממידע על פעילותה העסקית של החברה ואינו כולל מידע הקשור לסיכוני האשראי של החברה. D&B אינה קשורה לעסק זה ואינה רומזת על תמיכתה במתן קבלת החלטות על סיכוני אשראי.